Den gode samtale

Hvis du er vant til at arbejde professionelt med ASF-elever, vil der næppe være meget nyt i nedenstående materiale. Så har du sandsynligvis allerede et indgående kendskab til denne elevgruppes særlige behov. Er du derimod relativt ny i arbejdet med ASF-elever, kan du have gavn af at læse retningslinjerne her på siden, da de vil klæde dig på til at sætte rammer for en god oplevelse. Retningslinjerne henvender sig især til studievejledere, der ikke kender den unge, som f.eks. studievejledere fra studievalgscentrene.

En elev med en ASF-diagnose vil ofte føle sig utryg ved noget, der er nyt. Og et personligt møde med en ukendt vejleder eller underviser er derfor en situation, der kan være svær at gennemføre meningsfuldt. Heldigvis er der mange ting, du selv kan gøre for at lette mødet for jer begge. Det handler bare om at være opmærksom på, hvor du kan gøre en forskel.

1. INDEN SAMTALEN

Hvis du afholder et kollektivt arrangement for ASF-eleverne inden de personlige samtaler, så fortæl, hvad de kan forvente sig af samtalen, og hvordan den indgår i et videre forløb. Forklar også, hvad din opgave er i forhold til skolens vejledere.

Gør det klart, at den enkelte ASF-elev gerne må have en støtteperson med til samtalen. Sørg for at gøre tydeligt opmærksom på, at det er elevens EGET valg, om der skal en støtteperson med, og at eleven selv vælger, hvem der i givet fald skal med.

2. UNDER SAMTALEN

Vær omhyggelig med at sætte rammer for samtalen som det allerførste. Vær konkret og struktureret. Kom gerne omkring følgende punkter:

  • Hvor lang tid forventer du, at samtalen varer?
  • Hvad skal samtalen handle om?
  • Hvad forventer du, at samtalen skal munde ud i?
  • Hvad sker der efter samtalen (flere samtaler, kollektive oplæg, e-mails etc.)?

Vis tydelige tegn på imødekommenhed ved at smile og nikke i løbet af hele samtalen.

Har du afholdt et kollektivt møde med materialer, så medbring dem. Det kan være oversigter over uddannelsessystemet, valgprocesøvelsesark og lign., som du kan bruge til at skabe genkendelse og sætte billeder på det, I taler om.

Undgå vittige bemærkninger, sarkasme og ironi. Forklar tydeligt, hvis noget er humoristisk ment.

Forklar, hvorfor du stiller de spørgsmål, du stiller. Hvorfor spørger du fx til oplevelser med større, skriftlige opgaver?

Spørg ind til:

  • elevens oplevelser med selv at skulle strukturere et forløb over en given tidsperiode. Fx arbejde med større, skriftlige opgaver. Det kan have betydning for valget af uddannelsestype.
  • elevens egen opfattelse af styrker og barrierer – både generelt og i forhold til ASF-diagnosen. Mange elever med ASF er meget bevidste om dette.

Giv eleven god tid til at svare. Vent gerne længe på et svar.
Også længere end du normalt ville have tålmodighed til.

Undlad at insistere på øjenkontakt. Manglende øjenkontakt er ikke et udtryk for, at eleven er uopmærksom eller uinteresseret.

Vær så konkret som muligt, når du beskriver, hvordan undervisningen fungerer inden for de forskellige typer af videregående uddannelse.

Husk!

  • Vær opmærksom på, hvordan en evt. støtteperson optræder. Eleven kan have brug for støtte til at formulere spørgsmål og overvejelser – og en støtteperson kan også være en vigtig hjælp ved implementering af en handlingsplan efterfølgende – men alle fortolkninger og udlægninger af elevens tanker skal komme fra eleven selv. Dette er især vigtigt, hvis støttepersonen ikke er professionel, men kommer fra elevens eget netværk (venner og familie).
  • Sæt tid af til at aftale en handlingsplan i slutningen af samtalen. Prøv at støtte elevens fremdrift i valgprocessen ved at foreslå konkrete deadlines. Spørg også ind til, om nogen kan hjælpe med at få ting gjort og sørge for, at eleven kommer afsted til arrangementer og lign.

3. EFTER SAMTALEN

Følg op på samtalen, hvis du har mulighed for det. Du kan fx gøre det ved at skrive en e-mail med de væsentligste punkter fra samtalen og medsende links til relevante sider. Husk at forklare, hvad evt. links kan bruges til/hvorfor de er relevante for eleven.

Gå til vejledningsforløb