HVAD SKAL DER SKE EFTER 3.G?

Hvor går man hen, når man er færdig med sin ungdomsuddannelse? For langt de fleste unge mennesker er det et stort og vigtigt spørgsmål, men har man en diagnose inden for ASF (autismespektrumforstyrrelser) kan det også være meget svært at besvare. Der er ikke mange studieretninger, der er fysisk og pædagogisk tilrettelagt med tanke på ASF-elevens særlige behov. Overgangen fra gymnasiet til en videregående uddannelse kan derfor føles meget brat og uhyre krævende:

  • Det er ofte svært at forestille sig livet efter gymnasiet. Hvilken uddannelse
    – og hvilket arbejdsliv – kunne passe?
  • Det er ofte svært at bede om og modtage hjælp.
  • Det er ofte svært at vurdere egne ressourcer og begrænsninger.
  • Det er ofte svært at organisere og overskue processer – fx
  • ansøgning til videre uddannelse.

Det er derfor vigtigt, at de unge bliver vejledt af personer, der kender dem godt og kan hjælpe med at undersøge de forskellige muligheder. Og når mulighederne er afdækket, skal der træffes valg og følges op på beslutninger, hvilket kan være en udfordring, når man har en autismespektrumforstyrrelse.

På Høje-Taastrup Gymnasium har vi udviklet et vejledningsforløb over 12 trin, som vi tilbyder alle vores ASF-elever i 3.g. På den måde sikrer vi, at vores elever ikke står alene med de udfordringer, de møder i overgangen fra gymnasieelev til studerende, og vi kan gribe dem, hvis de får behov for yderligere vejledning efter endt studentereksamen.

Gå til Vejledningsforløb