Kort og godt om projekt VIL

VIL er gennemført af Høje-Taastrup Gymnasium (HTG) i samarbejde med studievalg Danmark og Center for autisme i Herlev – i perioden januar 2018 til juni 2019. HTG har arbejdet med vejledning af ASF-elever igennem mere end 10 år, og projektets materialer bygger derfor på erfaringer, der er indsamlet over en lang årrække.

På sitet kan du finde forskellige materialer – bl.a. hele det vejledningsforløb, som Høje-Taastrup Gymnasiums afgangselever fra ASF-linjen (autismespektrumforstyrrelser) får tilbudt i løbet af 3.g. Vejledningsforløbet er nøje tilrettelagt, så det forbereder de unge på livet som studerende på en videregående uddannelse.

Trygfonden har finansieret projektet og dets produkter, og dette site med tilknyttede materialer kan frit bruges af alleinteresserede – studievejledere, undervisere, unge med ASF, deres forældre og alle andre, der kan have glæde af dem.

Velkommen til!