VELKOMMEN TIL VIL

Denne hjemmeside er resultatet af projekt VIL (Videre i livet), som er målrettet arbejdet med elever, der har en diagnose inden for ASF (autismespektrumforstyrrelser). Projektets formål er at opkvalificere vejledningen og opfølgningen på ASF-elever i overgangen fra en gymnasial ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse.

 

 

Til forældre Til fagpersonale