Vejledningsforløb

I kasserne herunder kan du følge processen fra start til slut.
Klik på en kasse for at læse mere om, hvad der sker på det pågældende trin i forløbet.

Nogle kasser indeholder også små, korte film, der kan give dig en fornemmelse af, hvordan det hele foregår.