11

Hjælp til at huske at svare

Den 28. juli modtager alle ansøgere til videregående uddannelser et svar. Enten får de tilbudt en plads, eller også får de et afslag. Svarene fra Den Koordinerede Tilmelding kan dog være svære at afkode, og særligt beskeden om, at man skal huske at acceptere en tilbudt plads inden for en kort tidsfrist, kan være svær at overskue og huske for nogen ASF-elever.

Derfor har alle ansøgere i ASF-klasserne kunnet tilmelde sig en sms-påmindelse om at takke ja til en eventuel studieplads. I samme sms får de også et tilbud om vejledning i Studievalg Danmarks åbne vejledning, hvis de har fået afslag på optagelse.

Forrige 11. SMS-påmindelse Næste