12

Vejledning efter gymnasiet

Selvom vejledningsforløbet i 3.g er omfattende, vil der være unge fra ASF-linjen, der fortsat har behov for vejledning efter afslutning af gymnasiet. Det kan der være flere grunde til. Fx kan der være unge, der erfarer, at de har valgt den forkerte uddannelse, og andre kan have behov for hjælp til at tale deres uddannelsesforløb igennem.
Der kan også dukke praktiske eller sociale problemer op, som de unge gerne vil vende med en person, de kender og er fortrolig med.

Derfor tilbyder vi også hjælp og vejledning til vores ASF-elever efter endt skoleforløb hos os.

På dimissionsdagen får alle ASF-elever et brev, som introducerer dem til vores hotline og fortæller dem, hvordan de kan bruge den. I brevet står også telefonnumrene til skolens studievejledere.

Vejledningen via vores hotline hjælper typisk de unge med at se deres uddannelse i fugleperspektiv. Vi taler for og imod og gennemgår, hvordan de kan bruge den hjælp, de får tilbudt på deres nye uddannelsessted. Fx har mange unge fra vores ASF-linje søgt og fået tilkendt SPS-hjælp i form af en mentor. Men hvis denne mentor ikke har erfaring med autister, ender de unge ofte i en situation, hvor de selv skal give anvisninger til, hvordan mentor bedst kan hjælpe dem.

Forrige 12. Hotline Næste