4

Alumnedag

Alumnedagen er en hyggelig og vigtig begivenhed. De inviterede alumner har selv gået på skolens ASF-linje og eleverne kender derfor typisk hinanden. Det giver en tryg situation med gensynsglæde for alle parter og mod til at stille spørgsmål. Alumnerne kommer fra forskellige videregående uddannelser ved KU, DTU og ITU samt en professionshøjskole og et erhvervsakademi – og så er der også altid en enkelt, der fortæller om at holde sabbatår.

Det handler om at dele ud af erfaringer
Inden de tidligere ASF-elever, alumnerne, kommer, har de fået tilsendt en disposition til det oplæg, de skal holde.
På den måde kan vi sikre relevansen af de delte erfaringer, og det er også en hjælp for oplægsholderne at få sat nogle rammer.

En disposition vil typisk indeholde følgende spørgsmål:

PRÆSENTATION

 • Hvem er du? (navn, alder)
 • Hvornår dimitterede du fra HTG?
 • Hvad er du i gang med nu?

EFTER HTG – SUPPLERINGSKURSER, VIDEREGÅENDE UDDANNELSE, ARBEJDE, HØJSKOLE ELLER REJSE

 • Hvad lavede du, efter du var blevet student?
 • Hvordan kom du i gang / Hvem hjalp dig i gang med det, du laver nu? (studievejleder? Forældre? Venner? Andre?)

NU

 • Får du specialpædagogisk støtte (SPS) ?
 • Hvordan er det sociale miljø på studiet?
 • Var der et introforløb for studerende med funktionsnedsættelser?
 • Hvis du har afbrudt en videregående uddannelse, hvad var årsagen? Hvilke tanker har du gjort dig?

BOLIG

 • Hvor bor du?
 • Hvis du er udeboende, hvordan har du fået din bolig?
 • Hvordan er det at bo for sig selv?

GODE RÅD

 • Har du gode/dårlige erfaringer med tiden efter du blev student, som andre kan have gavn af at høre om?
 • Har du nogle helt konkrete råd, som du vil videregive til 3.g’erne? Er der fx noget, du ville ønske, du havde vidst, inden du forlod gymnasiet?

Selve arrangementet foregår i trygge rammer med kage, kaffe og te efter skoletid .

Forrige 4. Alumnedag Næste