3

Opsamling på studiepraktik med ekstern vejleder

Når studiepraktikken er overstået, skal den evalureres sammen med en ekstern vejleder:

  • Hvad var godt? Hvad var mindre godt?
  • Var der sammenhæng mellem dine forventninger og virkeligheden? Mellem studiets krav og dine kompetencer?
  • Kunne uddannelsen og uddannelsesinstitutionen være det rigtige sted for dig efter 3.g”

Alt dette forholder eleven sig til i løbet af den første samtale med en studievejleder fra Studievalg Danmark. Denne studievejleder kender ikke de unge personligt, tager derfor stikord og noter ved hver samtale, som sendes videre til gymnasiets studievejleder. Eleven har givet samtykke til det og noterne opbevares sikkert og slettes, når vejledningsforløbet er afsluttet . På den måde kan gymnasiets studievejleder følge godt med i de unges ønsker og gribe ind, hvis en elev bliver rådvild eller helt urealistisk i forhold til sit uddannelsesønske.

Forrige 3. Den første samtale med studievalgscenter Næste