Uddannelsesdag

Mini-messe for alle ASF-linjer på Sjælland

6

Mini-messe for alle ASF-linjer på Sjælland

De store uddannelsesmesser, der hvert år afholdes for elever fra ungdomsuddannelserne, er naturligvis ikke målrettet og tilpasset unge med særlige behov. Disse messer er alt for store og har alt for mange deltagere og gæster. Desuden mangler de fokuseret viden til denne elevgruppe.

Vores Uddannelsesdag er heldigvis et godt alternativ. Den er mulig, fordi den får besøg af elever fra alle ASF-linjer på hele Sjælland, og der kommer derfor oplægsholdere fra alle de typiske aftagerinstitutioner – DTU, KU, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne.

Oplægsholderne er studievejledere og SPS-vejledere fra de pågældende institutioner, som alle har viden om, hvad deres uddannelsesinstitution kan tilbyde unge med særlige behov; hvilken hjælp de kan få (fx specialpædagogisk støtte), og hvem de skal henvende sig til. De kan også besvare spørgsmål om de sociale krav, der stilles på uddannelsen – i forhold til fx mængden af gruppearbejde. Endelig kan de også drøfte mulighederne efter endt studietid: Hvilke jobmuligheder er der? Passer de til den unges ressourcer og de udfordringer, der følger med ASF?

Oplægsholderne holder korte oplæg, hvorefter de bemander små boder sammen med nuværende studerende fra institutionerne, der selv har særlige behov pga. funktionsnedsættelse. Som på enhver anden messe kan ASF-eleverne bevæge sig rundt mellem de forskellige boder, stille spørgsmål og få foldere med hjem fra de uddannelser, de finder særligt interessante. Forskellen er, at mini-messen er overskuelig, antallet af besøgende er betragteligt, men ikke overvældende, og de inviterede repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne kender elevtypen og kan derfor målrette informationen til netop denne gruppe.

Ofte udarbejder vi et ark med spørgsmål, som eleverne kan tage med rundt. Mange kan nemlig have svært ved at finde på relevante spørgsmål.

Når Uddannelsesdagen slutter , samler studievejlederen op på udbyttet af eftermiddagen med klasserne.

Forrige 6. Uddannelsesdag Næste