Ansøgningscafé på Høje Taastrup Gymnasium.

7

Ansøgningscafé og SPS

Ansøgningscaféen er for ASF-eleverne og deres forældre. Begivenheden ligger sent i løbet af skoleåret, men er dog placeret i god tid inden læseferie og eksamensperiode. Meningen med eftermiddagen er at hjælpe de unge med at få udfyldt en ansøgning på optagelse.dk – inkl. de diagnosepapirer, der skal vedhæftes, hvis man også søger om SPS.

Eleverne medbringer selv:

  • NemID
  • computer med netadgang
  • diagnosepapirer ift. ansøgning om SPS.

En studievejleder fra studievalg Danmark leder processen med et oplæg om, hvordan ansøgningen skal udfyldes, og hvordan eleverne kan ansøge om SPS. Herefter går eleverne selv i gang med at udfylde ansøgningen på deres egne medbragte computere. Studievejledere fra gymnasiet er også til rådighed i caféen og kan hjælpe undervejs, hvis der er behov for det.

Udover ASF-eleverne fra afgangsklasserne kan der også være elever fra året før, som har taget sabbatår og derfor først nu har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen.

Når en elev er færdig med at udfylde og vedhæfte, bliver det hele gemt, men ikke sendt. Det giver ro at vide, at der ligger en plan for, hvad der skal ske efter endt studentereksamen. Så kan man koncentrere sig 100 % om eksamenslæsningen. Ansøgningen sendes først afsted, når studentereksamen er overstået, og eksamensbeviset også er blevet vedhæftet.

Forrige 7. Ansøgningscafé og SPS Næste