1

DEN FØRSTE VEJLEDNING

Gymnasiets studievejleder indleder hele vejledningsprocessen i begyndelsen af skoleåret med kollektiv vejledning på klassebasis. De unge vil typisk allerede på dette tidspunkt være nervøse og bekymrede for, hvad der skal ske efter 3g, og det virker derfor afstressende og beroligende for elevgruppen at få gennemgået hele vejledningsplanen trin-for-trin så tidligt som muligt.

Kort tid efter – gerne samme dag, hvis det kan lade sig gøre – følges den kollektive vejledning op af individuel vejledning. Her hjælper vejleder den enkelte elev med at skabe overblik over studieønsker og muligheder. Samtidig bliver muligheden for studiepraktik nævnt. Studiepraktik er et element for sig selv i processen, men muligheden nævnes også i løbet af den første individuelle vejledning, så eleven allerede nu kan begynde sine overvejelser.

Autismediagnosen skal med i alle samtaler 

I hele vejledningsprocessen er det vigtigt at tale om ASF-diagnosen – altså om de udfordringer, den medfører for den enkelte elev. De har nemlig stor betydning for, om et ønsket studievalg også vil være et realistisk valg.

Typisk tager studievejlederen udgangspunkt i en række spørgsmål, der kan hjælpe med at afklare elevens egen styrker og udfordringer i forhold til kravene på forskellige uddannelser.

ELEVEN

 • Er det svært at være sammen med mange mennesker?
 • Har du sanseudfordringer (hypersensibilitet)?
 • Bliver du hurtigt stresset?
 • Har du det svært i sociale sammenhænge?

UDDANNELSEN

 • Hvordan er det sociale miljø på uddannelsen?
 • Hvordan er undervisningen organiseret?
 • – Er der meget gruppearbejde?
 • – Er der mange store forelæsninger?
 • – Er det et selvstudium?
 • Er der mange store, skriftlige opgaver?
 • Er der meget mundtlighed?
 • Hvordan er eksamensstrukturen?
 • Er der erfaring med og vilje til at arbejde med unge med funktionsnedsættelser?

ARBEJDSLIVET

 • Hvordan kan en kommende arbejdsplads se ud? Kan du se dig selv arbejde med den valgte uddannelse?
Forrige 1. Den første vejledning Næste