2

Studiepraktik & ansøgningscafé

I løbet af 3.g. er der mulighed for at komme i studiepraktik og få et indtryk af studiemiljøet, opleve de fysiske rammer og fornemme det faglige indhold på et givent studie. Det er en oplagt chance for at vurdere, om et ønsket studievalg vil harmonere med ens ønsker og ressourcer og leve op til ens forventninger.

Mange elever med en ASF-diagnose vil dog i første omgang være afvisende over for tanken om studiepraktik.
At skulle vælge noget til, som er totalt nyt og ukendt, vil være en stor udfordring. Men muligheden for studiepraktik er – om muligt – endnu mere relevant og vigtig for netop denne gruppe af elever. Det er nemlig gennem en studiepraktik, de får sat billeder på alt det, der skal ske efter deres studentereksamen. Og det kan afhjælpe den usikkerhed og nervøsitet, de fleste ASF-elever oplever ved udsigten til at afslutte gymnasiet.

Studiepraktik har høj prioritet
Muligheden for studiepraktik er så vigtig, at der skal afholdes både et kollektivt informationsmøde, på klassebasis, og efterfølgende samtaler med den enkelte elev. Det er vigtigt, at den individuelle vejledning italesætter tiden efter studentereksamen:

”Er du nervøs for tiden efter studentereksamen? Hvorfor? Hvad kunne hjælpe dig, så du ville føle dig mindre stresset og nervøs?”

Og når det så bliver indlysende for eleven, at en studiepraktik kan skabe tryghed og vished:

”Hvilken hjælp skal du have for at komme afsted?

Herefter kan det være, at vejleder og elev læser sammen om praktikken, finder transportmuligheder, inddrager forældrene m.m. Det væsentligste er, at eleven aldrig bliver overladt til selv at finde den rette hjælp.

Ansøgningscaféen er en hjælpecafé
Ved Ansøgningscaféen går studievejlederen fra elev til elev og sikrer sig, at hver enkelt elev har taget stilling til studiepraktik og ved, hvordan man søger. Mange ASF-elever har også brug for hjælp til at få ’trykket på knappen’.
Hertil kommer de mange tvivlsspørgsmål, der som regel opstår – til trods for de individuelle samtaler forud for caféen. Unge mennesker med ASF har typisk svært ved at vælge, fordi valgets konsekvenser er svære at forestille sig og overskue. Selvom studievejleder og elev har været enige om, hvilken studiepraktik der skal vælges, kan eleven have glemt det og være i tvivl igen. Det kan derfor være nødvendigt simpelthen at træffe beslutningen for den unge, hvis alternativet vil være, at der slet ikke bliver valgt noget.

For at give tid og mulighed til, at alle får den hjælp og støtte, de har behov for, bliver der afsat et helt modul af 90 minutter til ansøgningscaféen.

Forrige 2. Studiepraktik & ansøgningscafé Næste